Coliseum tarafından “Üye/Üye Aday Bilgi Formu”nu doldurmanız, web sitesi üzerindeki formları doldurmanız, sözlü olarak üyelik aşamasında bilgi vermeniz, sözleşmeyi ve eklerindeki bilgileri doldurmanız, giriş-çıkış defterini imzalamanız, Coliseum mobil uygulamasını yüklemeniz, kamera kayıtlarının alınması, vücut ölçüm analizinin yapılması, birtakım belgelerin tarafınızca sunulması, anketleri doldurmanız, etkinlik katılım formalarını doldurmam dolayısıyla verdiğim;

“Ad-soyad, Telefon, E-posta, Meslek Bilgisi, Çalışılan Firma Bilgisi, Tercih Edilen Kulüp, Başvuru Kapsamındaki Dileğim” gibi kişisel verilerimin tarafıma pazarlama yapılması, müşteri memnuniyetinin sağlanması, bana özel kampanyaların sunulması, kampanyalar hakkında tarafıma bilgilendirmelerde bulunulması ve tarafımla iletişime geçilmesi amacıyla,

“Boy, Kilo, Vücut Ölçüm Verileri, Hastalık Geçmişi Bilgisi” gibi kişisel verilerimin spor faaliyetleri kapsamında tarafıma en uygun programın hazırlanması ve sağlığıma uygun bir şekilde spor faaliyetlerin sürdürebilmem amacıyla,

“Cep Telefonu Cihaz Bilgileri, Vesikalık Resim” gibi kişisel verilerimin Coliseum mobil uygulamasına ve spor salonuna giriş-çıkışlarda güvenliğin sağlanması ve üye olmayan kişilerin girişinin engellenmesi amacıyla toplanması, depolanması, değiştirilmesi,  analiz edilmesi amacıyla,

“Ad-soyad, Telefon, E-posta, Meslek Bilgisi, Çalışılan Firma Bilgisi” gibi kişisel verilerimin tarafıma pazarlama, satış ve reklam yapılması, bana özel kampanyaların sunulması ve yapılan kampanyalar hakkında tarafıma bilgilendirmelerde bulunulması ve tarafımla iletişime geçilmesi amacıyla Dost İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş., Reklam-Sosyal Medya-Pazarlama Ajansı şirketler ile paylaşılması amacıyla,

açık rızam doğrultusunda saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması gibi aydınlatma metninde açıkça belirtilen yöntemlerle kişisel verilerimin Anayasal güvenceler ve 6698 saylı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuatlar kapsamında belirlenen ilke ve güvenceler çerçevesinde işlenmesine ve aktarılmasına açık olarak onay veriyorum.


Ticari Elektronik İleti Bilgilendirme Metni

Dost İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. (“Coliseum”) olarak 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu (“EHK”), 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETK”) ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi ve kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizlere bilgi vermek amacıyla işbu Elektronik Ticari İleti Kuralları ve Bilgilendirme Metni hazırlanmıştır.

Coliseum ile paylaşmış olduğunuz kimlik bilgileri (ad, soyad) ve iletişim bilgileriniz (e-posta adresi, telefon numarası), verdiğiniz ticari elektronik ileti onayına istinaden Coliseum tarafından pazarlama iletişiminde kullanmak üzere, anlık/kısa mesaj, telefon, e-posta dahil rıza vermiş olduğunuz kanallar üzerinden elektronik ticari iletilerin gönderilmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam, kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, Coliseum iş ortakları tarafından Coliseum müşterilerine özel fırsatların sunulması, hedef kitle belirlenmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pmüşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası amaçları da dahil olmak üzere genel anlamda Coliseum ve iştiraklerinin ürün ve/veya hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Coliseum ve iştiraklerinin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla sınırlı olarak ETK’nın 6. maddesi gereğince ticari elektronik ileti onay şartına ve elektronik ticari ileti gönderimi faaliyetiyle sınırlı olarak KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası gereğince açık rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenecektir.

Elektronik ticari ileti gönderimine ilişkin onayınızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz.