Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Dost İnşaat Taah. San. Tic. A.Ş. (Bundan böyle “Coliseum” olarak anılacaktır) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi
Bu kapsamda kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

Bu kapsamda temin edilen “Kimlik Bilgisi, Ev-Cep Telefonu, E-posta, Cinsiyet, Medeni Durum, Doğum Tarihi, Adres, Acil Durumda Aranacak Kişi ve Telefon Bilgisi, Borç ve Ödeme Bilgisi” gibi kişisel verileriniz üyelik sözleşmesi kapsamında üyelik kaydınızın yapılması, üyelik hakkında tarafınıza bilgilendirmelerde bulunulması, üyelik ücretinin takibi ve tahsil edilmesi, üyelik işlemlerinin takibi amaçlarıyla 6698 sayılı kanunun 5/2-c maddesindeki hukuki sebep uyarınca,

“Turnike Giriş-Çıkış Bilgileri, Kamera Kayıtları, Vesikalık Resim” gibi kişisel verileriniz spor salonunun güvenliğinin sağlanması ve üye giriş çıkışlarının takip edilmesi amacıyla 6698 sayılı kanunun 5/2-f maddesindeki meşru menfaat hukuki sebebi uyarınca,

“Spor Salonu Etkinlik Katılım Bilgileri, Anket Cevapları, İlgili Alanları, Salon Kapsamındaki Etkinlik Katılım Bilgileri, Özel Program (Fitness) Kartı Bilgileri” gibi kişisel verileriniz sunulan hizmetin geliştirilmesi ve tarafınıza en uygun şekilde hizmet sunulabilmesi amacıyla 6698 sayılı kanunun 5/2-f maddesindeki meşru menfaat hukuki sebebi uyarınca,

“Ad-soyad, Telefon, E-posta, Meslek Bilgisi, Çalışılan Firma Bilgisi ve Uyruk” gibi kişisel verileriniz tarafınıza pazarlama yapılması, müşteri memnuniyetinin sağlanması, size özel kampanyaların sunulması, şirketimizde yapılan kampanyalar hakkında tarafınıza bilgilendirmelerde bulunulması ve tarafınızla iletişime geçilmesi amacıyla açık rızanız doğrultusunda,

“Boy, Kilo, Vücut Ölçüm Verileri, Hastalık Geçmişi Bilgisi” gibi kişisel verileriniz spor faaliyetleri kapsamında tarafınıza en uygun programın hazırlanması ve sağlığınıza uygun bir şekilde faaliyetlerinizi sürdürebilmeniz amacıyla açık rızanız doğrultusunda,

“Cep Telefonu Cihaz Bilgileri” gibi kişisel verileriniz Coliseum mobil uygulaması ile spor salonuna giriş-çıkışlarda güvenliğin sağlanması ve üye olmayan kişilerin girişinin engellenmesi amacıyla açık rızanız doğrultusunda,

işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması
Coliseum yukarıda Kanunun 5/2-c ve f bentleri kapsamında işlendiği belirtilen kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Hukuk hizmeti aldığı tedarikçi şirketler ile yurt içi ve/veya yurt dışındaki tedarikçi şirketleri ile şirketin ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) veya talep edilmesi halinde Kanunen Yetkili Kamu Kurumlarıyla Kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşılabilir. 

Ayrıca açık rıza vermeniz durumunda “Ad-soyad, Telefon, E-posta, Meslek Bilgisi, Çalışılan Firma Bilgisi” gibi kişisel verilerinizi tarafınıza pazarlama, satış ve reklam yapılması, size özel kampanyaların sunulması ve yapılan kampanyalar hakkında tarafınıza bilgilendirmelerde bulunulması ve tarafınızla iletişime geçilmesi amacıyla Dost İnşaat Taahhüt San ve Tic. A.Ş., Reklam-Sosyal Medya-Pazarlama Ajansı şirketler ile paylaşabilir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri
Coliseum kişisel verilerinizi “Üye/Üye Aday Bilgi Formu”nu doldurmanız, web sitesi üzerindeki formları doldurmanız, sözlü olarak üyelik aşamasında bilgi vermeniz, sözleşmeyi ve eklerindeki bilgileri doldurmanız, giriş-çıkış defterini imzalamanız, Coliseum mobil uygulamasını yüklemeniz, kamera kayıtlarının alınması, vücut ölçüm analizinin yapılması, birtakım belgelerin tarafınızca sunulması, anketleri doldurmanız, etkinlik katılım formalarını doldurmanız suretiyle temin etmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanması
“Kimlik Bilgisi, Ev-Cep Telefonu, E-posta, Cinsiyet, Medeni Durum, Doğum Tarihi, Adres, Acil Durumda Aranacak Kişi ve Telefon Bilgisi, Borç ve Ödeme Bilgisi, “Turnike Giriş-Çıkış Bilgileri, Kamera Kayıtları Spor Salonu Etkinlik Katılım Bilgileri, Anket Cevapları, İlgili Alanları, Salon Kapsamındaki Etkinlik Katılım Bilgileri, Özel Program (Fitness) Kartı Bilgileri, Cep Telefonu Cihaz Bilgileri” gibi kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler doğrultusunda sınırlı süre muhafaza edilecek ve süresi sonunda imha edilecektir.

Açık rızanıza dayalı olarak işlenen kişisel verileriniz ise açık rızanızı geri almadığınız süre boyunca işlenecek ve muhafaza edilecektir. Dilediğiniz zaman açık rızanızı geri alabilirsiniz.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
Veri sahibi olarak Coliseum ‘a başvurarak;

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Coliseum’a iletmeniz durumunda Coliseum talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Coliseum Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Coliseum tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.
    
Dost İnşaat Taahhüt San. Tic. A.Ş.
VD: Büyük Mükellefler
VN: 3100057993
Mersis: 0310005799300018
Acarlar Mah. Acarkent Sit. 3. Kısım 9. Cadde No:1 Beykoz/İstanbul
0216 538 38 38